BLOXS vastgoedbeheersoftware

 • Integrale benadering van vastgoed- en financiële software
 • Onbeperkt aantal administraties en grootboeken
 • Balans en verlies- & winstrekeningen
 • Accurate financiële verslaglegging, Uw administratie niet langer in Excel
 • Zelf niet meer nadenken over indexeringen
 • Automatisch factureren
 • Inkomende facturen automatisch verwerken
 • Vervaardiging verhuurdersafrekeningen
 • Automatisch contracten indexeren
 • Automatische notificaties bij kritieke datums
 • Automatische taak-/notificatiegeneratie
 • Stamgegevens, documenten, foto’s en tekeningen per gebouw en ruimte opslaan
 • Al uw brieven en facturen worden klaargezet voor verzending

Onze vastgoedsoftware is opgebouwd uit een aantal modules. Deze modules zijn complementair aan elkaar. De geïntegreerde financiële benadering maakt BLOXS uniek in haar soort.

Gebouwbeheer

Met Bloxs kunt u informatie per gebouw beheren. Per gebouw beschikt u over sleutelbeheer, contracten, documenten en financiële gegevens. Per gebouw kunt u de beheervergoeding volledig naar wens instellen en u kunt teams van leveranciers samenstellen. U heeft altijd inzicht in verhuurde en beschikbare m2 en u kunt op de winst en verliesrekening precies zien wat een gebouw oplevert.

Financieelbeheer

Onder financieel beheer kunt u alle financiële gegevens verwerken en inzien. U kunt facturen, boekingen, en incasso- en betaal batches maken. Alle banktransacties worden automatisch verwerkt en alle handelingen worden zorgvuldig per eigenaar vastgelegd op een balans en winst & verliesrekening. Huurafrekeningen en servicekosten afrekeningen worden automatisch aangemaakt en er wordt automatisch herinnerd op openstaand saldo.

Contractbeheer

Onder contractbeheer heeft u inzage in alle lopende en beëindigde contracten. U kunt gebruik maken van huurcontracten, financieringscontracten en algemene contracten. Er wordt automatisch gefactureerd en geïndexeerd o.b.v. contracten en facturen worden automatisch geboekt bij de eigenaren. Huurcontracten kunt u indexeren per contractregel en u heeft de volledige vrijheid in het type indexering. U kunt contracten printen, digitaal laten ondertekenen en de bestanden beheren.

Relatiebeheer

Alle informatie van uw contacten, huurders, leveranciers, eigenaren en organisaties wordt inzichtelijk gemaakt en u kunt per relatie contracten beheren, facturen inzien, financiële informatie raadplegen en documenten beheren. Bloxs maakt uw relatiegegevens inzichtelijk waardoor u onderlinge verbanden kunt zien.

Rapportages

Met BLOXS beschikt u standaard over een aantal uitgebreide rapportages die managementinformatie voor u inzichtelijk maken. Op verzoek kunnen er ook rapportages op maat worden gemaakt. Zo heeft u alle operationele en financiële gegevens altijd binnen handbereik. Deze gegevens bieden o.a. ondersteuning bij uw belastingaangifte en jaarverslagen.

Admin

In BLOXS kunt u al uw instellingen naar wens configureren zodat de software aansluit bij uw behoefte. U kunt een onbeperkt aantal gebruikers aanmaken en per gebruiker rechten toekennen. Ook kunt u processen automatiseren, grootboekschema’s samenstellen, en portalen beheren.